Fitoterapi ve Uygulamaları

Ders Kodu: 
PHAR 425
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı bitkilerin insan sağlığı bakımından önemli özelliklerini bilimsel bulgulara dayanarak değerlendirmesini sağlayabilmektedir.
Dersin İçeriği: 
  1. Fitoterapi ile ilgili genel tanımlar;

Dünyada ve Türkiye’de konu ile ilgili yönetmelik ve düzenlemeler; Bitkisel ilaçlarla ilgili biyoyararlanım, farmakokinetik ve farmakodinamik bilgiler;

Bitkisel ilaçlar ilgili söz konusu riskler;

Bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayanarak insan sağlığının korunması ve tedavisinde yararlı olan bitkiler etkili oldukları organlara göre sınıflandırılarak işlenmektedir;

Önemli bitkilerin etkili bileşenleri ve etki şekilleri.

2.Pratik uygulamalarda; bitkisel ilaçlarda kalite analizi yöntemleri ve uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari