Farmasötik Toksikoloji

Ders Kodu: 
PHAR 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Eczacılık Fakültesi öğrencilerine toksikolojinin temel kavramlarını; toksisiteyi etkileyen faktörleri; ksenobiyotiklerin vücuttaki yazgısını; ilaçlar ile kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenlerin biyolojik sisteme verdiği zararları ve bu zararların makro ve moleküler düzeyde araştırılmasını, toksikolojik risk değerlendirmesi yaparak zararsızlık limitleri belirlemeyi öğrenebilmeleri için yeterli teorik ve deneysel bilgiyi sunmaktır.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım

Bu ders kapsamında toksikoloji hakkında genel bilgi verilecek, doz-cevap ilişkisi; toksisiteyi etkileyen faktörler ve mekanizmaları; risk değerlendirmesi ve yönetimi; ksenobiyotiklerin emilim, dağılım ve eliminasyonu; biyotransformasyon reaksiyonlarının toksisite için önemi; karsinogenez prosesi; mutasyon ve genetik toksikoloji; kimyasal, biyolojik ve fiziksel faktörlerin üreme ve gelişme üzerindeki toksik etkileri; gıda katkı maddeleri ve kontaminantlar; bitki, hayvan ve mantar zehirlenmeleri; metallerin toksik etkileri; toksik etkilerin immunotoksikolojik temelleri; radyasyonun toksik etkileri konusunda bilgiler ele alınacaktır.

  1. Laboratuvar uygulamaları

Bu ders kapsamında analitik yönemleri kullanarak, asidik ve bazik ilaçların ektrasksiyon ve analizi, ucucu zehirlerin, metalik zehirlerin, gıda katkı maddelerinin tayini, DNA izolasyonu ve in vitro sitotoksisite testi yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari