Farmasötik Teknoloji II+ Lab

Ders Kodu: 
PHAR 308
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu kursun amacı farmasötik dozaj şekillerinin hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve farmasötik ürünlerin tasarımı, kalite kontroller, stabilite ve ilacın etkinliğini sağlayan fakörlerin en uygun şekliyle algılanması, farmasötik ürünlerin ve bunların üretimi ile ilgili alanlarda görev yürütebilecek yeterli bilgiye sahip olmak
Dersin İçeriği: 

a)Teorik kısım

Bu ders formülasyon, üretim ve konvansiyonel ilaç formülasyonlarının kontrolü gibi konuları içermektedir. Ders konferans salonunda verilecektir. Öğrencinin farmasötik hesaplamalar için kişisel çalışması gereklidir. Her form için, formülasyon prensipleri, eksipiyanlar, hazırlık ve kontrol yöntemleri ele alınmıştır.

Dersin amacı, kazanılmış biyo-eczacılık ve fizikokimyasal bilgiler ışığında formülasyon, üretim ve farmasötik dozaj şekilleri hakkında öğrencileri eğitmektir. Bu derste detaylı bir şekilde anlatılacak konular arasında: Steril parenteral preparatlar, oftalmik, nazal otik preparatlar, ağız yoluyla uygulanan katı dozaj formları (tozlar), granüller, tabletler, pastiller ve kapsüller bulunmaktadır.

 

b)Laboratuar uygulamaları

Farmasötik ve fizyolojik olarak uygun Steril parenteral preparatlar, oftalmik    nazal otik preparatlar, ağız yoluyla uygulanan katı dozaj formları (tozlar), granüller, tabletler, pastiller ve kapsüller formülasyonların hazırlanması ve  kalite kontrollerinin yapılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari