Farmasötik Teknoloji I+ Lab

Ders Kodu: 
PHAR 303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste bilimsel bir alt yapı oluşturularak uygun ve önemli teknolojik uygulamalarla; dozaj şekli tasarımı, temel(konvansyonel)dozaj şekilleri ve tedavi ile ilgili uygulamaların öğretilmesi amaçlanır. Bu derste yine biyofarmasötik konular ve çeşitli dozaj formlarının fizikokimyasal temeli üzerine odaklanılmıştır. Tartışma konuları arasında ön formülasyon faktörleri (erime noktası, çözünürlük, viskozite, erime, partikül ve katı hal özellikleri), reoloji gibi temel bilgiler ile farmasötik çözeltiler, kolloidler ve dispersiyonlar, süspansiyonlar, emülsiyonlar, merhemler, aerosoller, supozituvarlar yer almaktadır. Derste ayrıca farmasötik dozaj şekillerinin hazırlanmasında uygulanan ilke ve teknolojiler öğrencilere sunulur. Bunlar ürün tasarımı, formülasyon, üretim, majistiral üretim, kalite kontrol, ve çeşitli dozaj şekilllerinin klinik uygulanmasını içerir.
Dersin İçeriği: 

a)Teorik Bölüm

Bu dersin amacı, ilaç taşınmasında kullanılan farmasötik ana kavramlarına bir temel sağlamaktır. Dersin başlangıcında, moleküler temeller esas alınarak, ilaçların sulu ve lipid çözünürlüğü, dozaj şekilleri ile ilgili farmakokinetik ilkeler, ilaç yardımcı maddelerini ve/veya biyoyararlanımı etkileyen üretim mekanizmaları ve dozaj şekillerinin raf ömürleri için uygulanan kimyasal kinetikler sunulur.

Farmasötik ilkeler başarılı bir şekildeçözelti, emülsiyon ve süspansiyon gibi daha kompleks  çözelti şeklinde dozaj şekilllerine uygulanır.

Dozaj şekilleri hazırlanırken gereken tamponlar, koruyucular, emülsifiye edici etken maddeler, süspansiye edici maddeler, nemlendiriciler gibi ilaç yardımcı maddeleri ve her bir dozaj şeklinin hazırlanma yöntemi hem eczane üretimi (majistral üretim) hem de endüstriyel üretim dahil olmak üzere açıklanır.

b)Laboratuar Uygulamaları

Laboratuarda farmasötik çözeltiler, kolloidler ve dispersiyonlar, süspansiyonlar, emülsiyonlar, merhemler, aerosoller, supozituvarların hazırlanması ve formülasyon metodları ile  kalite kontrollerinin yapılması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari