Farmasötik Mikrobiyoloji

Ders Kodu: 
MDP 220
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
• Toplum ve/veya birey sağlığını tehdit eden, acil bir durum oluşturan, yüksek risk oluşturan veya sık görülen enfeksiyonlara neden olan ajanların yapıları hakkında bilgi aktarmak, • Toplum ve/veya birey sağlığını tehdit eden, acil bir durum oluşturan, yüksek risk oluşturan veya sık görülen enfeksiyöz klinik durumlara neden olan ajanların patogenez mekanizmaları hakkında bilgi aktarmak, • Toplum ve/veya birey sağlığını tehdit eden, acil bir durum oluşturan, yüksek risk oluşturan veya sık görülen enfeksiyöz klinik durumların önlenmesi ve bu durumlardan korunma konusunda bilgi aktarmak, • Toplum ve/veya birey sağlığını tehdit eden, acil bir durum oluşturan, yüksek risk oluşturan veya sık görülen enfeksiyöz klinik durumlarda kullanılan ilaçların farmakolojisi ile ilgili gerekli bilgiyi aktarmak.
Dersin İçeriği: 

Temel Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, İnfeksiyon Hastalıkları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav (Çoktan seçmeli test)

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari