Farmasötik Kimya II

Ders Kodu: 
PHAR 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin belli farmakolojik etkiye sahip bileşikleri sentez, analiz, metabolizma etki mekanizması ve yapı-etki çalışmaları açısından incelemek.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım

Otonom Sinir Sistemi, SSS, Sedatif Hipnotikler, Lokal Ve Genel Anastezikler, Serotonin Reseptörlerine Etkili Bileşikler, Antiparkinson Ajanlar, Psikoterapötik Ilaçlar, Trankilizanlar,  Antikonvulsan İlaçlar,  Kalp Damar Sistemine Etkili Ajanlar, Antihistaminik Ajanlar, NSAIA Ve  Opioid Ağrı Kesiciler Ve  Antiülser Ajanlar.

b)Laboratory uygulamaları

İlaçların kimyasal yapılarını fonksiyonel grup ve spektral metotlar uygulayarak teşhis ve analiz etmek.Spektral metotlar UV, IR, H-NMR, Mass ve teknikleri  teorik ve uygulamalı  olarak  öğretilmektedir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari