Farmasötik Analitik Kimya I

Ders Kodu: 
PHAR 255
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin analitik kimya ile ilgili temel bilgilerini oluşturmak ve burada öğrendikleri analitik düşünce yapısını diğer alanlarda uygulamaya geçirebileceğini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Analitik kimya tanımı, kalitatif-kantitatif analiz bilgisi, klasik analiz yöntemleri ve teorileri ile ilgili bilgiler (volumetrik analizler, gravimetrik analizler)

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari