Farmakoloji III

Ders Kodu: 
PHAR 316
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere farmakolojinin temel esasları hakkında bilgi vermek, farmakokinetik ve farmakodinaminin önemini anlatmak, ilaçların etki mekanizmaları ve ilaç ilaç etkileşmelerinin önemini öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Santral sistemine giriş, genel/lokal anestezikler, santral kas gevşeticiler ve alkol, hipnosedatif ilaçlar, nöroleptik ilaçlar ve sss stimulanları , antidepresan, antimanik ilaçlar, opioid analjezikler ve nsaı ilaçlar, parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar ve antiepileptik ilaçlar, endokrin sisteme giriş- tiroid ve antitiroid ilaçlar, insülin ve antidiyabetik ilaçlar, kalsiyum hormonları, kortikosteroid hormonlar, östrojen ve projestinler ve oral kontraseptif ilaçlar, androjenler, ve hipotalamus hormonları, ülser tedavisi ve emetik ve antiemetikler, laksatif pürgatif ilaçlar ve antidiyareyik ilaçlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari