Farmakoloji II

Ders Kodu: 
PHAR 331
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere farmakolojinin temel esasları hakkında bilgi vermek, farmakokinetik ve farmakodinaminin önemini anlatmak, ilaçların etki mekanizmaları ve ilaç ilaç etkileşmelerinin önemini öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

OTAKOİDLERE GİRİŞ SEROTONİN HİSTAMİN, RENİN-ANJİOTENSİN-ALDOSTERON SİSTEMİ, PROSTANOİDLER, OTONOM SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ VE SEMPATOMİMETİK İLAÇLAR, SEMPATOLİTİK İLAÇLAR, PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR, PARASEMPATOlİTİK İLAÇLAR, GANGLİYON BLOKÖRLERİ VE NÖROMÜSKÜLER KAVŞAKTA BLOKAJ YAPAN İLAÇLAR, ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR, DİÜRETİKLER VE PERİFERİK VAZODİLATÖR İLAÇLAR, ANTİANGİNAL İLAÇLAR, ANTİARİTMİK İLAÇLAR , ANTİTROMBOSİTER VE ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR, HİPOLİPİDEMİK

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari