Farmakokinetik

Ders Kodu: 
PHAR 412
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere temel farmakokinetik kavramları, bunların ilaç geliştirmesine ve dozaj rejiminin optimizasyonuna uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: 

a) Teorik Kısım: İlaç emilimi, dağılımı, eliminasyonu kinetikleri, ilaç kinetiğini açıklayan komparmantal modeller, farmakolojik cevabın kinetiği, nonlineer farmakokinetik, farmakokinetik prensiplerin uygulamalerı.

b) Laboratuvar uygulamaları: ---

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari