Farmakognozi II

Ders Kodu: 
PHAR 322
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
6
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Farmakognozi I dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı öğrencilere doğal kaynaklı ilaç hammadeleri (drog) hakkında teroik ve pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği: 

        Teorik Kısım: Bu ders kapsamında sekonder metabolitlerden  terpenoit ve steroitler ile alkaloitler hakkında bilgiler verilmektedir.  Bunların yanısıra peptitler, proteinler ve vitaminler hakkında güncel bilgiler verilmektedir.

        Laboratuvar uygulamaları: Bitkisel droglarda kalite kontrol yöntemleri ile bitki ekstrelerinde bulunan bazı sekonder metabolitlerin teşhisi ve miktar tayininin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari