Farmakognozi I

Ders Kodu: 
PHAR 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
6
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere doğal kaynaklı ilaç hammadeleri (drog) hakkında teorik ve pratik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım: Derslerde öğrencilere özellikle bitkisel drogların kimyasal bileşimleri, biyolojik etkileri, kullanılışları hakkında bilgi verilmektedir.

b.Laboratuvar uygulamaları: Bazı önemli drogların mikroskopik analizi ile droglardaki bazı sekonder metabolitlerin teşhisi yapılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari