Farmakogenomik

Ders Kodu: 
PHAR 582
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İlaç farmakokinetiği ve farmakodinamiği bireylerin genetik yapısı tarafından etkilenir. Bu dersin amacı, bireylerin genetik varyasyonları ilaçlara vardiği cevabı nasıl etkilediğini öğrencilere anlatmaktır.
Dersin İçeriği: 

a) Teorik Kısım: Farmakogenomik kavramın gelişimi, ilgili temel genetik bilgiler, ilaç metabolize eden enzimler, ilaç transporterler ve hedef proteinleri (reseptörleri) ile ilgili genler üzerindeki varyasonlar, farklı farmakolojik sınıf ilaçlara klinik uygulamalar ve tedavinin bireyselleştirilmesi, ve düzenleyici, etik, yasal ve sosyal yönleri.

b) Laboratuvar uygulamaları: ---

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari