Eczacılık Tarihi ve Deontoloji

Ders Kodu: 
PHAR 436
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Binlerce yıllık eczacılık meslek felsefesini, geçirdiği evrelerve universal etik değerlerii öğrenciere aktararak mesleğin geleceğe taşınması aşamasında ortak motivasyon oluşturmaktır.
Dersin İçeriği: 
  1. Teorik Kısım: Eski başlangıçlar, orta çağda Avrupa eczacılığı,

islam dünyasında eczacılık, Osmanlı İmparatorluğunda eczacılığın gelişmesi, cumhuriyet tarihinde eczacılığın dönüm noktaları aktarılmaktadır. Eczacılık yemini ve deontoloji tüzüğü üzerinde grup çalışmaları yapılmaktadır. Eczacılık tarihine ilişkin müze vb. yerler gezilmekte eczacılık tarihine katkısı olan meslektaşlar ile söyleşiler yapılması teşvik edilmektedir. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesine bağlı Müze Eczanede çalışmalar yapılmaktadır. Eczacılık ve sağlık hizmeti verirken karşılaşılabilecek etik durumlar, vakalar üzerinden irdelenerek tartışılmaktadır.

 

b.Laboratuvar uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari