Biyokimya

Ders Kodu: 
MDP 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İnsan organizmasında bulunan organik maddeleri ve elementleri, bunların metabolizmalarını, enerji üretimini, bu metabolizmaları kontrol eden sistemlerarası bağlantıları, bu metabolizmalarla ilgili patolojik durumları öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Enzimlerin tanımı, enzimatik reaksiyonların prensipleri, karbohidrat,  protein, lipit metabolizmaları ve bu metabolizmalar sırasında enerji salıverilmesi, biokimyasal süreçlerin hormonlarla düzenlenmesi, beslenmeyle ilgili bileşikler: vitaminler ve mineraller,hemoglobin: işlevleri, sentezi ve yıkılması, ksenobiotik metabolizması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari