Biyoistatistik

Ders Kodu: 
MDP 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Biyoistatistik temel terim ve kavramları aktarmak, açıklayıcı istatistikler ve uygulamaları hakkında bilgi kazandırılması, Çıkarımsal biyoistatistik yöntemlerini aktarmak, deneysel ve epidemiyolojik bir çalışma yapabilmek için gerekli beceriyi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Araştırma için veri toplama yöntemleri, veri türlerinin listelenmesi, verilerin düzenlenmesi ve grafikler ile gösterilmesi, verilerin özetlenmesi için merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin açıklanması, prevelans, insidans, mortalite, morbidite hızlarının açıklanması ve farklı gruplarda bu hızların karşılaştırılmasının yaratacağı problemleri ifade etmek, standardizasyon yöntemlerine ihtiyacı açıklayabilmek, olasılık ve olasılık dağılımlarını açıklanması, istatistiksel karar teorisinin açıklanması, karar sürecinde yapılan hataların listelenmesi, verinin özelliklerine göre kullanılacak anlamlılık testlerin listelenmesi, bir araştırmanın tasarlanması ve uygulanması, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari