Biyofarmasötik

Ders Kodu: 
PHAR 414
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Biyofarmasötik dersinin amacı ,ilacın performansını etkileyen değişik in-vitro in-vivo faktörleri ile , ilacın salıverilmesini, absorpsiyonunu, dağılımını, metabolizmasını, atılımını ve terapötik cevabını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Biyofarmasötik terminolojinin verilmesi, Biyolojik, fizyolojik, patolojik faktörlerin ilacın absorpsiyonu, dağılımı, ve ilacın performansına vücutta oluşturacağı teröpatik cevaba etkisi. İlacın performansında veriliş yolu ve ilacın fiziksel kimyasal özelliklerinin biyoyararlanıma etkisi anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari