Akılcı İlaç Kullanımı

Ders Kodu: 
PHAR 574
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Akılcı ilaç kullanımı uygun ilacı, uygun dozajda ve sürede, klinik bulgulara ve hastanın karakterine göre en düşük maliyette ve en kolay şekilde elde etmek ve kullanmaktır. Demografik, sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı artan sağlık harcamaları nedeniyle yeni stratejilere ihtiyaç vardır. Projeler sadece harcamaları azaltmakla kalmamalı aynı zamanda halk sağlığını da pozitif yönde geliştirmelidir. Bu alandaki sorumlu kişiler akılcı ilaç kullanımının öneminin anlaşılması için yeterli bilgiye ve görüşe sahiptirler.
Dersin İçeriği: 

Akılcı ilaç kullanımı nedir? Temel prensipler, öğrenme , motivasyon

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Ders Tanimlari